TURNIEJ GRY

W PIŁKARZYKI

PODCZAS

KONFERENCJI ABRYS

DOŁĄCZ DO ROZGRYWEK W CZASIE EURO 2020

1. Podczas meczu dozwolona jest zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami z jednej drużyny, w dowolnym momencie gry

2. Drużyny wymieniają się tylko w oznaczonym czasie gry w regulaminie (zmiana po pierwszej połowie meczu).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej przewidziany jest na grę drużynową (drużynę tworzą dwie osoby)

2. Mecze rozgrywane będą w następujący sposób:

  • 8 minut mecz – czyli 2 razy po 4 minuty
  • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis otrzymuje 1 punkt, za przegraną 0 punktów
  • o kolejności pozycji w grupie po trzech meczach decyduje ilość zdobytych punktów. Jeżeli dwie lub trzy osoby zdobędą taką samą ilość punktów, o kolejności tych osób decydować będzie tzw. mała tabela, czyli wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, gdzie decyduje ilość zdobytych punktów, następnie większa różnica bramkowa, a przy tej samej różnicy decyduje większa ilość zdobytych bramek. W przypadku nie rozstrzygnięcia przy pomocy małej tabeli, zdecyduje większa różnica bramek w ogólnej tabeli, a przy tej samej różnicy decyduje większa ilość strzelonych bramek. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decyduje losowanie.
  • jeżeli w ustalonym czasie gry, wynik będzie nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka 2 razy 2 minuty.Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje złota bramka, czyli wygrywa drużyna , która jako pierwsza zdobędzie bramkę
  • mecz finałowy i mały finał (o trzecie miejsce) 2 razy po 5 minut

3. Nagrody otrzymuje trzech najlepszych zawodników

II. ZAWODNICY

1. Ze względu na amatorski charakter turnieju, nie mogą w nim brać udziału osoby sklasyfikowane w aktualnym rankingu Polskiego Związku Futbolu Stołowego.

III. Przepisy gry w piłkarzyk

1. Rozpoczęcie gry. Jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 3 minut od trzeciego wyczytania, przegrywa mecz walkowerem

2. Mecze rozgrywane są jedną piłką

3. Przed rozpoczęciem meczu losowane są strony, na których grają zawodnicy (rzut monetą)

4. Mecz uważa się za rozpoczęty w momencie, gdy wrzucona przez sędziego piłka dotknie dwóch różnych piłkarzyków bądź piłkarzyka i bandy

Bramki – zdobycie punktu

1. Bramka zostaje zdobyta w momencie wpadnięcia piłki do bramki przeciwnika,

2. Bramka nie zostaje uznana jeśli:

• piłka wypadnie z bramki,

• zostanie zdobyta w wyniku wykonania obrotu przekraczającego 360 stopni,

• zostanie strzelona z pierwszej piłki (przed otwarciem stołu).

Martwa piłka

1. Za martwą piłkę uznaje się piłkę będącą poza zasięgiem piłkarzyków obu zawodników.

2. Poruszanie stołem, uderzanie w drążki lub ich wyginanie jest karane żółtą kartką.

3. Martwa piłka znajdująca się pomiędzy bramkarzem a linią obrońców, serwowana jest z linii obrony, w której się znajduje gracz lub sędzia.

4. Martwa piłka znajdująca się w innym miejscu, niż opisane w punkcie

c) jest serwowana z linii pomocy zawodnika, który ostatni serwował od środka pola.

1. Ostrzeżenie – pierwsze ostrzeżenie (od momentu przyznania pierwszego ostrzeżenia do zakończenia meczu, przy stole obecny jest organizator/sędzia).

2. Żółta kartka – jako drugie ostrzeżenie, skutkuje przyznaniem bramki przeciwnikowi

3. Żółtą kartkę zawodnik może w czasie jednego meczu otrzymać maksymalnie 2 razy.

4. Trzecia żółta kartka automatycznie skutkuje kartką czerwoną, czyli dyskwalifikacją z dalszej części meczu.

5. Czerwona kartka – przyznawana za złośliwe i powtarzające się łamanie regulaminu oraz reguł fair play, wyklucza zawodnika z udziału w dalszej części meczu.

6. Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z dalszej gry w meczu.

7. W PRZYPADKU RAŻĄCEGO ŁAMANIA ZASAD REGULAMINU SĘDZIA MOŻE WYKLUCZYĆ ZAWODNIKA Z DALSZYCH ROZGRYWEK TURNIEJU.

Upomnienia

Ściana

1. Jeżeli przeciwnik jest w posiadaniu piłki, zabronione jest uderzanie w bandę w szczególności zabronione jest szybkie, regularne uderzanie w jedną lub naprzemiennie w obie bandy, także wówczas, gdy przeciwnik nie jest w posiadaniu piłki.

2. W przypadku łamania tego zakazu sędzia może ukarać zawodnika lub drużynę żółtą kartką.

Zmiana pozycji

1. Ingerowanie w pole gry podczas meczu jest zabronione, chyba że polega na usunięciu zanieczyszczeń i jest poprzedzone wstrzymaniem gry przerwą techniczną.

2. Drążki mogą być dotykanie wyłącznie rękoma.

3. Regulowanie ustawienia stołów, pola gry lub piłkarzyków jest dopuszczone tylko za zgodą sędziego.

4. Gdy piłka jest w grze, zawodnicy nie mogą z nikim rozmawiać.

5. Obelgi są zabronione. Notoryczne łamanie tego przepisu może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów turnieju przez przyznanie żółtej kartki.

6. Zawodnikom i publiczności nie wolno kłaść na stole żadnych przedmiotów.

7. Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób.

8. Zabronione jest uderzanie drążkami lub piłkarzykami w elementy stołu w celu wywołania hałasu rozpraszającego przeciwnika.

9. Zabronione jest odbieranie telefonów komórkowych w trakcie gry.

Kręcenie drążkiem (motylki)

1. Obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony.

2. Bramka zdobyta z naruszeniem przepisu a) nie jest uznawana, a grę rozpoczyna serwem przeciwnik.

Przepisy różne

1. Przerwa na wezwanie sędziego nie jest liczona jako jeden z dwóch dozwolonych czasów

2. Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą

3. DECYZJE SĘDZIEGO SĄ OSTATECZNE

4. Kłótnia z sędzią może zostać ukarana dyskwalifikacją z turnieju.

Sędziowie

Widzowie

1. Widzami są wszystkie osoby przebywające w miejscu rozgrywek.

2. Widzowie muszą zachowywać dystans od stołu, tak by nie przeszkadzać zawodnikom w grze.

3. Widzowie nie powinni komentować w sposób niegrzeczny i niekulturalny, sytuacji na boisku.

4. Jeżeli któremuś z zawodników przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona i piłkę umieszcza się na linii, na której znajdowała się przed zdarzeniem.

5. Jeżeli bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy przeszkodzono, jest anulowana, a piłka zostaje cofnięta do pozycji, w której znajdowała się przed oddaniem strzału.

6. Każdy gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów. W skrajnym przypadku gracz ma prawo zażądać usunięcia nieprzestrzegających regulaminu widzów z miejsca turnieju.

CLIENT TESTIMONIALS

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip”

- Dennis Bell

- Dennis Bell

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip”

- Dennis Bell

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip”

- Dennis Bell

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip”

OUR GALLERY